SOSEC_IWRMP Final Result

          |   77 Views   |   Published Date : 20th September 2019 |

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना  (IWRMP)/Helvetas Swiss Inter-cooperation Nepal आर्थिक सहयोगमा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख (SOSEC Nepal, Dailekh) ले डुंगेश्वर गाँउपालिका तथा दूल्लू नगरपालिकामा ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा सामाजिक परिचालन तथा प्राविधिक कार्यका लागि रिक्त पदहरुको मिति २०७६ भाद्र ४ गते देखि ९ दिनको म्याद राखी खुला विज्ञापन प्रकाशन गरिए अनुसार छोटो सूचिमा पर्न आएका आवेदकहरुको मिति २०७६ भाद्र २८ गते लिईएको लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ताबाट आएको अंकभारका आधारमा अन्तिम नतिजा तपसिल लिंक बमोजिम प्रकाशन गरिएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

SOSEC_IWRMP Final Result

Share