List of Committee sub-Committee

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको २० औ वैठक सम्पन्न, जिम्मेवारी वाँडफाँड

दैलेख १८ भदौ–सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख १९ आंै वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा भाद्र ११ गते सम्पन्न भएकोछ । संस्थाको कार्यकारी [More +++]

विभिन्न समिती उपसमितिको विवरण

उपरोक्त सम्वन्धमा संस्थालाई सुसासनतिर लैजान, पारदर्शिता कायम गर्न तथा कानुनी शासनको अवधारणा वमोजिम र आफ्नो काम कर्तव्य वोध गराउन विधानले [More +++]

sosec Advisory List

  SN Name Position Address Qualification Experience Photo 1 Mrs. Sita Kumari Rana (Past President) Past- President Dandaparajul -6, Dailekh BEd > 12 2 Mr.Madhav Timilsena (Past Vice-President) Co-coordinator BadalamJi -7, Dailekh MA > 10 3 Mr. Bir Bahadur Nepali              (Past Vice-President) Member Bansi -5,  Dailekh 10 Pass 10 4 Mr Kabiraj [More +++]