SOSEC 5 Year Stratigy Plan

          |   1037 Views   |   Published Date : 27th November 2014 |

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेखको ५ वर्षे रणनैतिक योजना २०६९-०७३ वनाईएकोछ । जुन तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ ।

Download SOSEC Five Year Stratigy Plan 069- 73

Share