WYC-P MID TERM EVALUATON REPORT

          |   1080 Views   |   Published Date : 28th November 2014 |

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखद्धारा संचालित महिला, युवा तथा वाल अधिकार प्रवद्धन कार्यक्रमको मध्यावधि मुल्यांकन भएकोछ । उक्त मध्यावधि मुल्यांकन रिर्पोट तपसिलको लिंकमा अग्रेजीमा  (Report In English) राखिएकोछ ।

Down Load in Report English 3 SOSEC Evaluation Report_final _13 Oct

Share