AIN_Social Audit Guideline

          |   1468 Views   |   Published Date : 3rd February 2015 |

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपाल (AIN) ले सामाजिक लेखा जोखा निर्देशिका नेपालीमा तयार गरेकोछ । जसलाई तलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ ।

AIN_Social Audit Guideline

Share