Pig farming to earn 600 hundred Rupees per Year Rakamkarnali

नवसेरा सामुदायिक संस्था रामसरा विक को पालिएको वुंगुर, वुंगर पालनवाट वार्षिक रु. साठी हजार भन्दा वढि आम्दानी भईरहेकोछ ।

Next Post

सिहासैनका एक जना किसान मुढा तालिम लिए पछि पसल व्यवसाय गर्दै र मुढा तयार गर्दै ।

Muda Training by RS2 Singasain

२० कार्तिक २०६८, आईतवार ११:१९
सिहासैनका एक जना किसान मुढा तालिम लिए पछि पसल व्यवसाय गर्दै र मुढा तयार गर्दै ।

Download & Publications