Dailekh_District_Rate-2073/074

          |   1175 Views   |   Published Date : 17th August 2016 |

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले दैलेख जिल्लामा लागु हुने गरि मिति २०७३ श्रावण २४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुक वहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा आ.व. २०७३.०७४ को दररेट निर्धारण गरेकोले उत्त दररेछ हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गरि हेर्न सकिन्छ ।

Dailekh_District_Rate-2073.074

Share