Anti-Corruption Policy of SOSEC- Nepali

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको भ्रटचार विरुद्धको निती तपसिल वमोजिमको रहेकोछ । पिडिएफमा डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ ।

Anti-Corruption Policy of SOSEC Nepali

Next Post

Anti Corruption Policy of SOSEC -Eglish

४ भाद्र २०७३, शनिबार ११:०४
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको भ्रटचार विरुद्धको निती  अग्रेजीमा तपसिल वमोजिमको रहेकोछ । पिडिएफमा डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ । Anti Corruption Policy of SOSEC Eglish

Download & Publications