Anti Corruption Policy of SOSEC -Eglish

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखको भ्रटचार विरुद्धको निती  अग्रेजीमा तपसिल वमोजिमको रहेकोछ । पिडिएफमा डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ ।

Anti Corruption Policy of SOSEC Eglish

Next Post

१ वर्षे २०७२।०७३ रणनैतिक योजनाको समिक्षा र आगामी ०७३।०७४ कार्य योजना

४ भाद्र २०७३, शनिबार ११:१३
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) दैलेखले आफ्नो संस्थाको दिगो विकासको लागि तयार गरिएको रणनैतिक योजनाको मिति ः २०७३।४।११ देखि १३ गते सम्म संस्थाका कार्यसमिति, सिनीयर स्टाफको उपस्थिति गत बर्ष पुनरावलोंकन गरिएको १ वर्षे रणनीति योजनाको समिक्षा गोष्ठी संचालन भएको भयो । उक्त गोष्ठीबाट संस्थाको १ वर्षे रणनीति योजना माथि छलफल भई […]

Download & Publications