Muda Training by RS2 Singasain

          |   1609 Views   |   Published Date : 6th November 2011 |

सिहासैनका एक जना किसान मुढा तालिम लिए पछि पसल व्यवसाय गर्दै र मुढा तयार गर्दै ।सिहासैनका एक जना किसान मुढा तालिम लिए पछि पसल व्यवसाय गर्दै र मुढा तयार गर्दै ।

Share

Leave a comment

Your email address will not be published.


*