दैलेख जिल्लाको आ.व.०७४।७५ को जिल्ला दररेट

          |   1095 Views   |   Published Date : 13th August 2017 |

जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दैलेखले दैलेख जिल्लाको आ.व.०७४।७५ को जिल्ला दररेट वनेको छ । उक्त दररेट तलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ ।

Dailekh DistrictRate 0740-075

Share