बालबालिकाको संगठन निर्माण र सहजीकरण मार्गदर्शन (नमूना) र बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७४

          |   1154 Views   |   Published Date : 19th August 2017 |

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मंत्रालयले  बालबालिकाको संगठन निर्माण र सहजीकरण मार्गदर्शन (नमूना) र बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७४ वनाइ पठाएकाे छ । जुन हेर्न तलकाे लिंकवाट डाउनलाेड गरि हेर्न सकिन्छ ।

Child Club Guidelines

Share