सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल कार्य समितिको मिती २०७५ श्रावण २१ गते सम्मका वैठकका निर्णयहरु

          |   1481 Views   |   Published Date : 19th August 2017 |

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख कार्य समितिको मिति २०७४ असार १७ गते, असार ३१ गते र श्रावण १७ गते, भाद्र ७ गते, भाद्र ९ गते, भाद्र १२ र १३ गते , अाश्विन २० गते, कार्तिक १८ गते, २० गते र २१ गते,  मंसिर १५ गते, पुस १५ गते, पुस २८ गते, माघ ११ गते, पफागुन १६ गते, चैत्र ११ गते,  चैत्र १२ गते, २०७५ वैशाख १८, १९ गते, जेठ १४, असार १५,  श्रावण १ र २१  गते वसेको वैठकका निर्णयहरु सवैको जानकारीको सार्वजनिक गरेकाछ । निर्णयहरु हेर्न तलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सक्नु हुनेछ ।

SOSEC_Board Metting 2074-10-11

SOSEC_Board Metting 2074-09-28

SOSEC_Board Metting 2074-09-15

SOSEC_Board Metting 2074-08-15

SOSEC_Board Metting 2074-07-21

SOSEC_Board Metting 2074-07-20

SOSEC_Board Metting 2074-07-18

SOSEC_Board Metting 2074.06.20

SOSEC_Board Metting 2074.05.13

SOSEC_Board Metting 2074.05.12

SOSEC_Board Metting 2074.05.09

SOSEC_Board Metting 2074.05.07

SOSEC_Board meeting 2074.04.17pdf

SOSEC_Board meeting 2074.03.31pdf

SOSEC_Board meeting 2074.03.16

SOSEC_Board Metting 2074-11-16

SOSEC_Board Metting 2074-12-11

SOSEC_Board Metting 2074-12-12

SOSEC_Board Metting 2075.01.18

SOSEC_Board Metting 2075.01.19

SOSEC_Board Metting 2075.02.14

SOSEC_Board Metting 2075.03.15

SOSEC_Board Metting 2075.04.01

SOSEC_Board Metting 2075.04.21

 

Share