SOSEC Nepal Annual Report (साेसेक नेपाल वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन)

SOSEC  Nepal  has published and distributed it’s Annual Progress Report 2023(079/80) in English and Nepali. You can download it through given link below.

साेसेक नेपालले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०८० (०७९।८०)  अग्रेजी र नेपालीमा प्रकासन गरि वितरण गरेकोछ । जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

SOSEC Nepal Anuual Report 2080- Nepali

SOSEC Nepal Anuual Report 2023 English

SOSEC  Nepal  has published and distributed it’s Annual Progress Report 2022(078/79) in English and Nepali. You can download it through given link below.

साेसेक नेपालले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ (०७८।७९)  अग्रेजी र नेपालीमा प्रकासन गरि वितरण गरेकोछ । जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

SOSEC Nepal-Annual-Report-2079-Nepali

SOSEC Nepal Annual-Report-2022-English

 

Social service center (SOSEC) Nepal, Dailekh has published and distributed it’s Annual Progress Report 2078(077/78) in English and Nepali. You can download it through given link below.

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८ (०७७।७८)  अग्रेजी र नेपालीमा प्रकासन गरि वितरण गरेकोछ । जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

SOSEC Annual Report 2021 English

SOSEC Annual Report 2078 Nepali

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७ (०७६।७७)  अग्रेजी र नेपालीमा प्रकासन गरि वितरण गरेकोछ । जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

Social service center (SOSEC) Nepal, Dailekh has published and distributed it’s Annual Progress Report 2077(076/077) in English and Nepali. You can download it through given link below.

SOSEC Nepal Annual Report 2077. Nepali

SOSEC Nepal Annual Report 2020. English

 

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६ (०७५।७६)  प्रकासित गरि वितरण गरेकोछ ।
जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

SOSEC Annual Book 2019 English

SOSEC Annual Book 2076 Nepali

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५ (०७४।७५) प्रकासित गरि वितरण गरेकोछ ।जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

साेसेक नेपाल वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अा.व ०७४।७५  पाउन यहां किलिक गर्नुहाेस

SOSEC_Annual Book 2075 (2074-75)

Next Post

National Day against Human Trafficking

२१ भाद्र २०७५, बिहीबार ०१:०६
12th National Day against Human Trafficking and transformation is also mentioned in Dailekh, under the leadership of government and non-government organizations based in the district. In that day celebration, various awareness slogans were performed in Dailekh Bazaar, whereas the interaction program was held in the hall of Narayan Municipality. Assistant […]

Download & Publications