सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

          |   1118 Views   |   Published Date : 6th September 2018 |

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७ (०७६।७७)  अग्रेजी र नेपालीमा प्रकासन गरि वितरण गरेकोछ ।
जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

SOSEC Nepal Annual Report 2077. Nepali

SOSEC Nepal Annual Report 2020. English

 

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६ (०७५।७६)  प्रकासित गरि वितरण गरेकोछ ।
जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

SOSEC Annual Book 2019 English

SOSEC Annual Book 2076 Nepali

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले आफ्नो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५ (०७४।७५) प्रकासित गरि वितरण गरेकोछ ।जसलाई तपसिलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सकिनेछ

साेसेक नेपाल वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अा.व ०७४।७५  पाउन यहां किलिक गर्नुहाेस

SOSEC_Annual Book 2075 (2074-75)

Share