सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालको कार्य समितिको वैठकका निर्णयहरु

          |   791 Views   |   Published Date : 16th September 2018 |

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेख कार्य समितिको वैठकका निर्णयहरु सवैको जानकारीको सार्वजनिक गरेकाछ । निर्णयहरु हेर्न तलको लिंकवाट डाउनलोड गरि हेर्न सक्नु हुनेछ ।

SOSEC Board Metting 078.5.25

SOSEC_Board Metting 2075-05-12

SOSEC_Board Metting 2075-05-30

Share