सोसेक साकार परियोजना कार्यक्रम संयोजकको अन्तिम नतिजा ।।

          |   424 Views   |   Published Date : 24th August 2020 |

कर्णाली तथा सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायतका विभिन्न विकट जिल्लाहरुमा अधिकारका लागि एकीकृत सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको यस संस्थाले डिसिएसंगको साझेदारीमा सञ्चालित साकार परियोजनामा आवश्यक रिक्त परियोजना संयोजक पदका लागि मिति २०७७ भाद्र ३ गते लिइएको लिखित तथा भाद्र ८ गते लिइएको अन्तर्वार्ता र बायोडाटा मूल्यांकनको अंक भारको नतिजा तपसिलबमोजिम प्रकाशन गरिएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

link SOSEC_SACAR PC Final Reslult

Share