Drinking Water to Rain Water Harvesting for school Mahadev Badalamji-8

          |   1249 Views   |   Published Date : 6th November 2011 |

महादेव निमावि वडलम्जीमा विद्यालयमा वर्षाते पानी संकलन घैंटो निर्माण गरिएको घैटो निर्माण पछि वालवालिकालाई खानेपानीको सुविधा भएको ।

 

Share

Leave a comment

Your email address will not be published.


*