कार्यक्रम स‌योजक आधार परियोजना छाेटाे सुचि प्रकाशन

 छोटो सुची प्रकाशनको सूचना 

(नतिजा प्रकाशित मिति २०८० माघ १८ गते)

सोसेक नेपाल महिला र बाल अधिकारका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकताका र संवेदनशिल भै बिभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा दैलेख, कालिकोट, अछाम, जाजरकोट, पचिम रुकुम र सुर्खेत जिल्लामा महिला, बालबालिका, लोपोन्मूख राउटे तथा पछाडी पारिएका समुदायका अधिकारका लागि एकिकृत विकाशको अवधारणमा काम गर्दै आएको संस्था हो । संस्थाले महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण/सुरक्षा र भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई अबलम्बन गर्दै आइरहेकोछ ।

AEIN Luxembourg र सोसेक नेपालद्वारा को सयुक्त साझेदारी मा विभिन्न जिल्लामा संचालन भैरहेका विभिन्न कार्यक्रमका लागि तपशिल बमोजिमका रिक्त पदको लागि मिति 4 January 2024 खुला विज्ञापन प्रकाशन गरिए अनुसार खुला विज्ञापनमा तोकिएको समय अवधिमा पर्न आएको आवेदन अनुसार बायोडाटा मूल्यांकनका आधारमा तपसिल बमोजिम छोटो सूचि प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिल,

पद  Program Coordinator- Aadhar  माघ सख्या १ जना

qm=;+= gfd y/ ln+¨ 7]ufgf kmf]g Od]n s}lkmot
1 Hemantika Gautam Rai Female Biratnagar-11, Morang 9810458728 hementika.gautam123@gmail.com  
2 Mina Kumari Shahi Female Bhairabi-03, Dailekh 9843527877 minakcshi81@gmail.com  
3 Srijana Aryal Female Nawalparasi, Gaidakot 9841919470 aryalsrijan23@gmail.com  
4 Balkumari Chaudhari Female Birendranagar  2, Surkhet 9843445354 balkumaric5@gmail.com  
5 Bishna Kumari Bam Female Jayaprithivi-5 Bajhang 9868811715 Bam.bisna042@gmail.com  
6 Goma Chalise Female Birendranagar-14 Surkhet, 9848005416 chandrachalise2048@gmail.com  
7 Mina Chaudhary Female Gulariya Mun-5, Bardiya 9848258076 Chaudhary.mina15@gmail.com  

 

नोटः   लिखित परिक्षा: २०८० माघ २३, बिहान ११ :०० बजे दैलेख केन्द्रीय कार्यालय, सुर्खेत परियोजना कार्यालय र  काठमान्डौ कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भइ लिखित परिक्षामा दिनु पर्ने छ ।

 

 

 

संयोजक

पदपूर्ति समिति

सोसेक नेपाल

 

Next Post

कार्यक्रम स‌याेजक विहनी परियाेजना छाेटाे सुचि प्रकाशन

२० माघ २०८०, शनिबार ०७:१५
 छोटो सुची प्रकाशनको सूचना 

Download & Publications