Functionality and Maintenance Coordinator &Technician छोटो सुची प्रकाशन तथा लिखित परिक्षा सम्वन्धी सूचना 

छोटो सुची प्रकाशनको सूचना 

(नतिजा प्रकाशित मिति २०८० चैत्र २ गते)

सोसेक नेपाल महिला र बाल अधिकारका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकताका र संवेदनशिल भै बिभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा दैलेख, कालिकोट, अछाम, जाजरकोट, पचिम रुकुम र सुर्खेत जिल्लामा महिला, बालबालिका, लोपोन्मूख राउटे तथा पछाडी पारिएका समुदायका अधिकारका लागि एकिकृत विकाशको अवधारणमा काम गर्दै आएको संस्था हो। संस्थाले महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण/सुरक्षा र भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई अबलम्बन गर्दै आइरहेकोछ ।

HELVETAS Nepal र सोसेक नेपालद्वारा को सयुक्त साझेदारी मा संचालित Hello Dhara कार्यक्रमका लागि तपशिल बमोजिमका रिक्त पदको लागि मिति 14 February 2024 खुला विज्ञापन प्रकाशन गरिए अनुसार खुला विज्ञापनमा तोकिएको समय अवधिमा पर्न आएको आवेदन अनुसार बायोडाटा मूल्यांकनका आधारमा तपसिल बमोजिम छोटो सूचि प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिल,

Position:      Functionality and Maintenance Coordinator         माग सख्या १

 

Sn Name of Candidate Address Contact Number Email Remarks
1 Nabaraj Puri Dailekh-12 Dullu 9867058292 purinabaraj0@gmail.com
2 Bishwas kharel Dhading -1 Gajuri 9851141446 bishwaskharel@gmail .com
3 Rajesh upadhyay Kalikot -9 Tilagufa 9848357485 rajeshupadhyay2073@gmail.com
4 Sarad kumar khadka Bajhang -9 Jayaprithivi 9851158673  saradkhadka10@gmail.com
5 Kumar Bohora Dailekh- 4 Gurans 9858085111 kumarbohara74@gmail.com
6 Nikesh Bhandari Bajhang -1 Durgathali 9860080167 nikeshshow@gmail.com

 

 Position:      Functionality and Maintenance Technician         माग सख्या १

S.N Name of Candidate Address Contact Number Email Remarks
1 Bharat Bhandari Dailekh-8 Dullu 9848284782 Bharatbbhandari05@gmail.com
2 Dal bahadur Bhakri Jumla-4 Chandarnath 9848305566 dala.bhakri@gmail.com
3 Dharmaraj Rijal Dailekh-5 Dullu 9851334720 drrijal530@gmail.com
4 Basudev Binadi Kailali-2 9848474731 binadibasudev2022@gmail.com
5 Sukmit Gurung Dailekh-4 Gurans 9846009367 Sukmit2017@gmail.com

नोटः लिखित परिक्षा: २०८० चैत्र ०६, (19March  2024) बिहान ११ बजे सोसेक नेपाल केन्द्रीय कार्यालय दैलेख मा  भौतिक रुपमा उपस्थित भइ लिखित परिक्षामा दिनु पर्ने छ ।

संयोजक

पदपूर्ति समिति

सोसेक नेपाल दैलेख

 

Next Post

Download & Publications