काेटेशन आव्ह्रान सम्वन्धि सुचना

सुचना !                                      सुचना !!                          सुचना !!!

प्रथम पटक प्रकाशित सुचना मिति २०८१ साल अषाढ महिनाको २१ गते

सोसेक नेपाल, नेपालको ग्रामीण समुदायमा बसोबास गर्ने पिछडिएका तथा पछाडि पारिएका जनताको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको वृहत्तर सुधारका लागि मुनाफा रहित सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा २०५४ सालमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हो । संस्थाले कर्णाली प्रदेश लगायत सुदुर पश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण समुदायमा बसोबास गर्ने पिछडिएका समुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्थितिमा सुधारका लागि विभिन्न निकायको सहकार्य र सहयोगमा विभिन्न परियोजना/कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । संस्थाले निम्नबमोजिमका विषयबस्तहरूलाई आधार मानी आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ : (क) असमानता विरुद्ध, (ख) उत्थानशिल जिबिकोपार्जन, (ग) सुरक्षा र जिबन रक्षा, (घ) खानेपानी तथा पोषण, (ङ) समावेशी र अनौपचारिक शिक्षा र (च) बाल समृद्धि साथै महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण/सुरक्षा र भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई अबलम्बन गर्दै आइरहेको छ ।

 

यस संस्थाको खरिद समितिको मिति २०८१ साल अषाढ महिनाको २१ गतेको निर्णनुसार यस संस्थाका लागी तपशिलका सेवा तथा सामाग्री आवश्यक परेकाले ईच्छुक सप्लायर्सबाट ११ दिन भित्र संस्थामा आवश्यक कागजात र दरभाउ सहित संस्थाबाट उपलब्ध फाराम भरि पेश गर्नका लागी यो सुचना प्रशारण गरिएको छ ।

आवश्यक सामाग्री

१. स्टेशनरी सामाग्री                           २. होटल आवास तथा खाना                                        ३. विउ विजन तथा उपकरण

४. कार्पेट पि फर्म                               ५. प्रिन्टर कार्टेज                                                     ६. व्यानर

आवश्यक कागजात

१. फर्म दार्ता नविकरणको प्रतिलिपी                    २. स्थायी लेखा नम्बरको प्रतिलिपी                         ३. करचुत्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

दरभाउ पेश गर्दा पालाना गर्नुपर्ने शर्तहरुः ः

१. खाममा पेश गर्नु पर्ने छ ।

२. तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन सक्ने सप्लायर्सलाई प्राथमिकता दिईने छ ।

३. खोल्ने समयमा सप्लायर्स आफै अथवा प्रतिनिधि उपस्थीत हुनु पर्नेछ । यदि उपस्थीत नभएमा पनि दरभाउ खोल्न वाधा हुने छैन ।

४. आवश्यक पर्ने कागजात नभएमा त्यसको कुनै पनि मूल्याकन गरिने छैन ।

५. केरमेटे, दरभाउको मुल्याकन गरिने छैन ।

६. अन्य यस संस्थाको खरिद नियमावलीनुसार हुने छ ।

७. कोटेशन पेश गर्दा व्राण्ड नाम  अनिवार्य उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।

८.  दरभाउ पत्र पठाउने अन्तिम मिति र ठेगानाः

  • दरभाउ संस्थाको कार्यालय ना.न.पा १ दैलेख जिल्ला अदाल नजिक
  • दरभाउ पत्र पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति र समयः २०८१ साल अषाढ ३१ गते ५ बजे सम्म पेश गरि सक्नु पर्नेछ मिति २०८१ श्रावण १  गते विहान ८ ०० बजे खोलिनेछ ।

९. दरभाउ पत्र पूर्ण वा आंशिक रुपले स्वीकृत गर्ने वा रद्द गर्ने अधिकार यस संस्थालाई निहित रहनेछ ।

 

थप सम्पर्का लागि सोसेक नेपाल  फोन ०८९ ४१००९६।४१०१८७।४१००९३ , वा वेपपेजमा www.sosec.org.np.

सोसेक नेपालवाट गरिने सहयोगमा कुनै सिकायत वा गुनासो र सल्लाह सुझाव भएमा निशुल्क टोल फ्रि नम्वर १६६०८९४२००१ नमस्ते प्रयोग कर्ता र ९८०१५७४८८८ एनसेल प्रयोगकर्ताले यी नम्वरमा जिज्ञासा गुनासो वा सल्लाह सुझाव दिनु हुन अनुरोध छ ।

 

सयोजक

खरिद समिती

सोसेक नेपाल

Download & Publications