Next Post

विभिन्न समिती उपसमितिको विवरण

२६ श्रावण २०७१, सोमबार १२:०९
उपरोक्त सम्वन्धमा संस्थालाई सुसासनतिर लैजान, पारदर्शिता कायम गर्न तथा कानुनी शासनको अवधारणा वमोजिम र आफ्नो काम कर्तव्य वोध गराउन विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सम्पुर्ण कार्य समिती, समिति, उपसमितीको कार्य विवरण दिएकोछ । आ–आफ्नो कार्य विवरण अनुससार समयमा नै काम सम्पन्न गर्न जानकारी गराईन्छ । कार्य समितिको मिति २०७१ असार […]

Download & Publications